De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonderheden; locatie Aanvang Voorganger(s)
30 oktober Experimentele dienst; Nationale Bijbeldag; koffiedrinken vanaf 9u30 in de kerk 10u00
(Winter-tijd!)
Ds. N.J. Pronk
31 oktober Vesper – samen met de classis Enschede – vanwege de start van het Lutherjaar. Veel muziek : Lutherliederen. Een kwartet o.l.v. Līga Vilmane-Fioreze zingt meerdere bewerkingen van "Een vaste burcht". 19u30 Ds. N.J. Pronk
6 november Oogstdankdienst 10u00 Mw. Ds. G.S. Bunjes - Van der Leee
13 november Oecumenische doopdienst 10u00 Ds. N.J . Pronk en Rooms Katholieke pastor

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (kik hier).

 
Vesper ter markering van het Lutherjaar Vesper ter markering van het Lutherjaar

Op 31 oktober 1517, nu bijna 499 jaar geleden, publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen in Wittenberg, door ze op de vooravond van Allerheiligen,  al dan niet aan de deur van de Slotkerk aldaar te bevestigen.
Een daad waarmee Luther een poging deed om de misstanden in de kerk aan de orde te stellen. Grote disputen waren het gevolg, maar een verzoening kwam niet tot stand ("Hier sta ik, ik kan niet anders").  Uiteindelijk werd Luther vogelvrij verklaard en gingen de wegen definitief uiteen.   
Velen zien 31 oktober 1517 als het begin van de Reformatie. Voor de Protestantse kerk in Nederland (en elders) is dit jubileum reden om 500 jaar protestantisme te markeren met gedurende een jaar een bonte veelheid en verscheidenheid aan allerlei activiteiten.
De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse markeert in samenwerking met de classis Enschede van de PKN dit zogenoemde "Lutherjaar" met een vesper op 31 oktober om 19u30 in de Protestantse kerk in Haaksbergen.

 

lees meer »
 
Buurse gedenkt Buurse Buurse gedenkt Buurse

Op donderdag 27 oktober vanaf 19.00 uur zijn Buursenaren in de gelegenheid overledenen te gedenken op beide begraafplaatsen te Buurse.
“Buurse gedenkt Buurse” valt niet samen met Allerzielen of de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop in de kerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht worden. Het is een activiteit, georganiseerd door de werkgroep RK-PKN Buurse, bedoeld voor iedereen, die een overledene wil gedenken en daarvoor van harte wordt uitgenodigd.

Er wordt om 19.00 uur gestart op de RK begraafplaats. Na een welkom, lied en een gedicht kunnen mensen een kaarsje plaatsen op het graf van een dierbare of bekende.

lees meer »
 
Oogstdankdienst Oogstdankdienst

Sinds jaar en dag bestaat binnen de Hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse een traditie dat de 80-jarigen en ouder op de zondag na de Oogstdankdag fruit of bloemen krijgen aangeboden vanuit de gemeente. Een traditie die we als Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse ook dit jaar weer graag voortzetten.
De groep 80-jarigen en ouder is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dit in tegenstelling tot de kerkgang. Een gevolg hiervan is dat na de Oogstdankdienst veel bloemen en fruit weggebracht moesten worden door weinigen. Om te voorkomen dat dit een onoverkomelijk probleem gaat worden, is vorig jaar besloten de leeftijdsgrens van 80 jaar naar 81 jaar en ouder te verhogen. Dit jaar zal die leeftijdsgrens naar 82 jaar en ouder verhoogd worden. Ook zullen net als vorig jaar op de zaterdag voor de Oogstdankdienst enkele gaven bezorgd worden door de organisatie van de Oogstdankdienst.

lees meer »
 
Het Honhoforgel als bioscooporgel Het Honhoforgel als bioscooporgel

De orgel/ concertcommissie heeft als doel het prachtige Honhoforgel in al zijn veelkleurigheid te laten horen. Op 6 november a.s. zal Gijs van Schoonhoven het orgel in een bijzondere rol presenteren, namelijk als bioscooporgel!

In de tijd van de stomme films was het gebruikelijk dat in de bioscoop een orgel bespeeld werd. De muziek begeleidde de beelden.
Wanneer op zondag 6 november de film “Steamboat Bill”van Buster Keaton wordt gedraaid, zal Gijs van Schoonhoven op het Honhoforgel daarbij improviseren. Hij doet dat niet voor het eerst. Veel mensen in Twente hebben al op deze manier met het vakmanschap van Gijs van Schoonhoven kennis gemaakt.
Steamboat Bill schetst de strijd tussen een arme en een rijke directeur van een rederij. Hun kinderen worden op elkaar verliefd en dat leidt tot uiterst komische toestanden. Bill jr, zoon van de arme reder en gespeeld door Buster Keaton, ontwikkelt zich in de film van onhandige kluns tot een moedige en inventieve held.

lees meer »
 
Fotoalbums fusie Fotoalbums fusie

Per 1 september 2016 zijn de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Haaksbergen gefuseerd tot de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.  Op woensdagavond 31 augustus werd de notariële akte getekend door vele functionarissen, met enig ceremonieel: Vooraf werd om 19.00 uur in de Protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een vesper gehouden waarin aandacht werd geschonken aan het samengaan.
Na de vesper was er om 19.30 uur ontvangst in de Richtershof en na de koffie presenteerde de heer D. van Oosten een korte terugblik op het Samen op Weg proces in de afgelopen jaren. Omstreeks 20.15 uur kreeg de notaris het woord en werden de  handtekeningen gezet. Met een hapje en een drankje werd deze bijzondere avond in de geschiedenis van beide kerkelijke gemeenten afgesloten.
Een aantal foto's van deze belangrijke gebeurtenis vindt u in dit album (klik hier).
De eerste dienst van de nieuw gevormde gemeente was op 4 september. In die dienst traden ambtsdragers af en werden nieuw benoemde bevestigd. Na afloop werd de fusie gevierd in de Richtershof. Van deze zogenaamde fusiezondag treft u hier een fotalbum.

 
Fotoalbum creatieve werkmorgen Fotoalbum creatieve werkmorgen

"We gebruiken een pompoen om vorm te geven aan een origineel bloemstuk. Zelf meebrengen: een mesje, herfstblad, eikenblad, dennenappels, hulst, klimop, bijvoorbeeld pachysandra en/of hypericum, bessen en andere herfstdingen uit de tuin."
Dat was de instructie. Zie hier in het album wat er van geworden is!

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin Slomp, tel.nr. 5721216.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
Verbouwing De Kleinsman Verbouwing De Kleinsman

Eindelijk is het zover! Na twee jaar voorbereiden is de verbouw van de Kleinsman aan de Aaftinksweg 17 gestart.
De omgevingsvergunning is verleend, de aannnemingsovereenkomst met bouwbedrijf Scharenberg is getekend.
En Buurtzorg heeft de huurovereeenkomst voor het Buurtzorghuis getekend!
 
Als alles volgens planning verloopt, dan zal eind mei 2017 het pand worden opgeleverd.
 
We houden u op de hoogte van de voortgang!
 
Beheerscommissie Diaconie
Anneke Koekkoek-Langenhof

 

 
Vooraankondiging kerstmiddag Vooraankondiging kerstmiddag

De diaconie nodigt de gemeenteleden van 65 jaar en ouder van harte uit voor de jaarlijkse kerstmiddag op woensdag 14 december a.s. van 14.00 – 17.00 uur in de Richtershof
 
In een gezellige omgeving, onder het genot van een hapje en een drankje, hopen wij u te mogen begroeten.
Deze middag zal Wim Oltwater van de Historische Kring Haaksbergen, iets vertellen over het ontstaan van het Lankheet, de relatie van Haaksbergen met de familie Van Heek en over de bezittingen van deze familie.

lees meer »
 
Top-2000 viering 30 december. Top-2000 viering 30 december.

Zangers/zangeressen gezocht voor de Top-2000 viering 30 december 2016.
Het oude jaar zingend uitluiden?
Sinds 2 jaar is er een top-2000 viering in de Bonifatiuskerk in de Veldmaat. Dit jaar weer in oecumenisch verband. Er worden populaire liedjes uit de top-2000 gezongen als 'Let it be', 'Zing, vecht, huil, bid....', 'Iedereen is van de wereld'. De viering wordt opgezet rond het thema: 'hoop en liefde'. Het Pablo-koor en het koor Spirit zetten hier hun schouders onder. Op 15 december is er een generale repetitie en 30 december is de uitvoering. Na de zomer beginnen de repetities.
Lijkt je dit wat? Wil je meezingen? Geef je dan op bij mij: of telnr. 053- 8523933.

Ds. Bob Wijnbergen

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.