De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
21 mei Dienst 10u00 Ds.B.A.B. Wijnbergen
25 mei Hagenpreek,
Laakmorsweg 9a
9u30 Ds. N.J. Pronk
28 mei Dienst 10u00 Ds. N.J. Pronk

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Concert, palmpasenstokken en kaarsen Concert, palmpasenstokken en kaarsen

Ter voorbereiding op het paasfeest vonden er niet alleen gewone en speciale kerkdiensten plaats. De orgel/concertcommissie organiseerde in onze kerk een uitvoering van Buxtehude's passieconcert Membru Jesu Nostri (klik hier)  , voor de jeugd was er een oecumenische activiteit in het maken van palmpasenstokken (zie hier voor een fotoalbum) en tenslotte was er een creatieve activiteit in het maken van paaskaarsen (zie hier het fotoalbum).

 
Dauwtrappen naar de hagenpreek Dauwtrappen naar de hagenpreek

Zoals elk jaar, kunnen de liefhebbers in de ochtend van hemelvaartsdag meedoen aan een fietstocht. Een soort dauwtrappen.
De bestemming is dit keer het erf van de familie Vedders aan de Laakmorsweg 9, alwaar de hagenpreek wordt gehouden.
We vertrekken om 8 uur bij het gemeentecentrum van de Maranathakerk aan de Enschedesestraat (dus niet vanaf het Trefpunt, zoals in voorgaande jaren).

 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Kerkennacht 2017 Kerkennacht 2017

In het vorige nummer schreef ik al wat uitvoeriger over de komende kerkennacht, vrijdag 23 juni a.s. Ter herinnering: de Kerkennacht is een oecumenisch evenement, we doen het samen met de RK. St. Franciscusparochie. Thema dit jaar is: "meer dan een dak".  Inmiddels zijn we weer verder met de voorbereidingen:
 

  • De vrouw van Maarten Luther, Katharina van Bora, die we in dit Lutherjaar bereid gevonden hebben om over het leven van haar en haar man te vertellen, is alvast met haar verhaal begonnen. Bij mooi weer zal zij ons toespreken voor de deur van de St. Pancratiuskerk. Mocht het  weer minder mooi zijn, dan daar binnen.

lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt

Gerommel bij de Rommelmarkt
Het goede nieuws is dat zaterdag 26 augustus 2017 onze rommelmarkt kan door gaan. Er is beperkte ruimte gevonden, die kan dienen als opslag. Echter meubels en kasten kunnen daar niet opgeslagen worden. Tot zover het goede nieuws.
U hebt vast al in de lokale kranten gelezen over het opslagprobleem bij de rommelmarkt van onze kerk. Jarenlang was de gemeente Haaksbergen een ruimhartige opslagruimte-verstrekker. Nu, gelet op het vastgoed beleid, heeft de gemeente de gebruikersovereenkomst geheel volgens afspraak beëindigd en is zij ook geen partner meer die de commissie kan helpen aan vervangend verblijf. De rommelmarkt, opgericht in 1970 door Ds. Van Deursen, is voor een grote groep vrijwilligers een uitdaging met verzamelen van in goede staat verkerend herbruikbare spullen en het opbouwen van kramen en tenten in de week voor de laatste zaterdag in augustus. ...

lees meer »
 
Kerkennacht: muziekconcours Kerkennacht: muziekconcours

Vooraankondiging
 
Vrijdag 23 juni
 
Concours voor jonge musici uit Haaksbergen – Buurse – St.Isidorushoeve.

 
 
Op vrijdag 23 juni a.s. wordt de 3e Haaksbergse Kerkennacht gehouden. Onderdeel van deze manifestatie zal zijn een concours voor jonge musici uit Haaksbergen en omgeving.
 
Iedereen – kerkelijk of niet - die zingt, speelt of op andere manier muziek maakt, ongeacht muziekstijl,  wordt uitgenodigd mee te doen met dit concours.
Een jury van deskundigen zal bepalen wie de drie prijswinnaars zullen worden.

lees meer »
 
Actie kerkbalans 2017 Actie kerkbalans 2017

Voor de eerste keer zullen we als gezamenlijke Protestantse kerk, de actie kerkbalans 2017 houden, deze keer met als thema “MIJN KERK VERBINDT”.
 
Voor velen verandert er niet zo veel, maar toch doet het ons als kerkrentmeesters goed dit toch zo belangrijke project nu samen te mogen organiseren. Immers, hoe belangrijk is het om “ ONZE KERK “, dus uw kerk en het werk wat daarbij komt kijken, in stand te houden. Mede door uw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt om onze gebouwen te onderhouden en alle kerkelijke activiteiten te organiseren, zoals het in stand houden van de eredienst, jeugdwerk, ouderensoos en nog vele andere zaken. ...

lees meer »
 
Voorbereidingsavond Lutherreis Voorbereidingsavond Lutherreis

Op vrijdag 21 april, 20u in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55, zal er een voorbereidingsavond zijn voor de deelnemers aan de Lutherreis. Centraal staat de kennismaking met elkaar. Het programma wordt doorgenomen. Want naast de aandacht die er voor Luther zal zijn, bezoeken we ook de Deutscher Evangelischen Kirchentag, die zowel in Berlijn als in Wittenberg zal plaatsvinden.  Mochten er mensen zijn die nog belangstelling hebben, dan verzoeken wij hen zich zo snel mogelijk bij mij (852 39 33 of ) aan te melden.
 
Ds. Bob Wijnbergen

 
Periodieke giften Periodieke giften

In januari vindt zoals gebruikelijk weer de Actie Kerkbalans plaats.
We willen met dit artikel wijzen op de mogelijkheden via een overeenkomst met de Belastingdienst, zodat de gift volledig aftrekbaar is. U moet de verplichting minimaal 5 jaar aangaan. Wanneer u het fiscale voordeel toevoegt aan de kerkelijke bijdrage, dan schenkt u meer voor hetzelfde geld. Zie onderstaand voorbeeld:
 

  Scheking met
periodieke akte
Schenking zonder
periodieke akte
Gezinsinkomen €30.000 €30.000
Belastingtarief 42% 42%
Uw kerkbijdrage €300 €517
Gift aftrekbaar nee (1% drempel- inkomen) ja
Belastingvoordeel €0 €217
Uw netto kosten €300 €300

lees meer »
 
Verbouwing De Kleinsman (2) Verbouwing De Kleinsman (2)

In de Haaksbergse koerier verscheen recent een artikel over het toekomstig gebruik als hospice van de erve De Kleinsman. Als u op deze link klikt, kunt u het lezen.

 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

Nieuw: spelletjesmiddag!
 
Vanaf dinsdag 29 november 2016 is er maandelijks de mogelijkheid om elkaar in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk te ontmoeten. Deze middagen staan in het teken van spelletjes.
 
Wie zin heeft kan bijvoorbeeld kaarten, sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, monopoly of een ander spel spelen. Neem een spel van uw voorkeur mee. Ook al heeft u zelf geen spel, u bent toch van harte welkom. Er zullen altijd wel spelen zijn, waar meerdere mensen aan kunnen deelnemen. De sjoelbak is altijd aanwezig!
 
Natuurlijk wordt u koffie en thee aangeboden.
 
*  *  *  *  *
 
Tijdstip : van 14.00 – 16.00 uur
Waar? :  Gemeentecentrum Maranathakerk
Wanneer? : elke laatste dinsdag van de maand; start 29 november 2016
(alleen 27 december a.s. komt te vervallen)
Voor wie? :  voor iedereen, die van spelletjes houdt
Inlichtingen?: Wilma de Ruiter, tel. 572 80 76
 
 
De diaconie

 

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.