De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonderheden Aanvang Voorganger(s)
11 december 3e zondag van de advent 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen
11 december jeugdkerk;
gemeentecentrum Maranathakerk
10u00  

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (kik hier).

 
Kerstmiddag Kerstmiddag

De diaconie nodigt de gemeenteleden van 65 jaar en ouder van harte uit voor de jaarlijkse kerstmiddag op woensdag 14 december a.s. van 14.00 – 17.00 uur in de Richtershof
 
In een gezellige omgeving, onder het genot van een hapje en een drankje, hopen wij u te mogen begroeten.
Deze middag zal Wim Oltwater van de Historische Kring Haaksbergen, iets vertellen over het ontstaan van het Lankheet, de relatie van Haaksbergen met de familie Van Heek en over de bezittingen van deze familie. 

lees meer »
 
Verbouwing De Kleinsman (2) Verbouwing De Kleinsman (2)

In de Haaksbergse koerier verscheen recent een artikel over het toekomstig gebruik als hospice van de erve De Kleinsman. Als u op deze link klikt, kunt u het lezen.

 
Historie van de protestantse kerken te Haaksbergen Historie van de protestantse kerken te Haaksbergen

Deze website kent een aantal artikelen over de historie en ontwikkeling van zowel de voormalige hervormde als de voormalige gereformeerde kerk te Haaksbergen. De startpagina voor deze artikelen is hier. Over de gereformeerde kerk werd onlangs een artikel geschreven op de landelijke website GereformeerdeKerken.info onder de titel "Van het ‘kerkje van Ten Hoopen’ tot de ‘Maranathakerk’." U kunt het hier vinden.

 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

Nieuw: spelletjesmiddag!
 
Vanaf dinsdag 29 november 2016 is er maandelijks de mogelijkheid om elkaar in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk te ontmoeten. Deze middagen staan in het teken van spelletjes.
 
Wie zin heeft kan bijvoorbeeld kaarten, sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, monopoly of een ander spel spelen. Neem een spel van uw voorkeur mee. Ook al heeft u zelf geen spel, u bent toch van harte welkom. Er zullen altijd wel spelen zijn, waar meerdere mensen aan kunnen deelnemen. De sjoelbak is altijd aanwezig!
 
Natuurlijk wordt u koffie en thee aangeboden.
 
*  *  *  *  *
 
Tijdstip : van 14.00 – 16.00 uur
Waar? :  Gemeentecentrum Maranathakerk
Wanneer? : elke laatste dinsdag van de maand; start 29 november 2016
(alleen 27 december a.s. komt te vervallen)
Voor wie? :  voor iedereen, die van spelletjes houdt
Inlichtingen?: Wilma de Ruiter, tel. 572 80 76
 
 
De diaconie

 

 
Top-2000 viering 30 december. Top-2000 viering 30 december.

Zangers/zangeressen gezocht voor de Top-2000 viering 30 december 2016.
Het oude jaar zingend uitluiden?
Sinds 2 jaar is er een top-2000 viering in de Bonifatiuskerk in de Veldmaat. Dit jaar weer in oecumenisch verband. Er worden populaire liedjes uit de top-2000 gezongen als 'Let it be', 'Zing, vecht, huil, bid....', 'Iedereen is van de wereld'. De viering wordt opgezet rond het thema: 'hoop en liefde'. Het Pablo-koor en het koor Spirit zetten hier hun schouders onder. Op 15 december is er een generale repetitie en 30 december is de uitvoering. Na de zomer beginnen de repetities.
Lijkt je dit wat? Wil je meezingen? Geef je dan op bij mij: of telnr. 053- 8523933.

Ds. Bob Wijnbergen

 
Fotoalbums fusie Fotoalbums fusie

Per 1 september 2016 zijn de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Haaksbergen gefuseerd tot de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.  Op woensdagavond 31 augustus werd de notariële akte getekend door vele functionarissen, met enig ceremonieel: Vooraf werd om 19.00 uur in de Protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een vesper gehouden waarin aandacht werd geschonken aan het samengaan.
Na de vesper was er om 19.30 uur ontvangst in de Richtershof en na de koffie presenteerde de heer D. van Oosten een korte terugblik op het Samen op Weg proces in de afgelopen jaren. Omstreeks 20.15 uur kreeg de notaris het woord en werden de  handtekeningen gezet. Met een hapje en een drankje werd deze bijzondere avond in de geschiedenis van beide kerkelijke gemeenten afgesloten.
Een aantal foto's van deze belangrijke gebeurtenis vindt u in dit album (klik hier).
De eerste dienst van de nieuw gevormde gemeente was op 4 september. In die dienst traden ambtsdragers af en werden nieuw benoemde bevestigd. Na afloop werd de fusie gevierd in de Richtershof. Van deze zogenaamde fusiezondag treft u hier een fotalbum.

 
Fotoalbum creatieve werkmorgen Fotoalbum creatieve werkmorgen

"We gebruiken een pompoen om vorm te geven aan een origineel bloemstuk. Zelf meebrengen: een mesje, herfstblad, eikenblad, dennenappels, hulst, klimop, bijvoorbeeld pachysandra en/of hypericum, bessen en andere herfstdingen uit de tuin."
Dat was de instructie. Zie hier in het album wat er van geworden is!

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin Slomp, tel.nr. 5721216.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
Verbouwing De Kleinsman Verbouwing De Kleinsman

Eindelijk is het zover! Na twee jaar voorbereiden is de verbouw van de Kleinsman aan de Aaftinksweg 17 gestart.
De omgevingsvergunning is verleend, de aannnemingsovereenkomst met bouwbedrijf Scharenberg is getekend.
En Buurtzorg heeft de huurovereeenkomst voor het Buurtzorghuis getekend!
 
Als alles volgens planning verloopt, dan zal eind mei 2017 het pand worden opgeleverd.
 
We houden u op de hoogte van de voortgang!
 
Beheerscommissie Diaconie
Anneke Koekkoek-Langenhof

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.