De Protestantse gemeenten te Haaksbergen-Buurse heten u welkom. De Protestantse gemeenten te Haaksbergen-Buurse heten u welkom.

Van harte welkom op onze website

De hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse en de Gereformeerde Kerk van Haaksbergen werken op een aantal terreinen nauw samen. Beiden maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, maar zijn (nog) niet gefuseerd.

Op deze pagina vindt u een paar bijzonderheden en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.

Opmerking: momenteel wordt aan de site gewerkt. Als gevolg daarvan treden soms dubbelingen op of zijn links verloren. Onze excuses daarvoor.

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonderheden; locatie Aanvang Voorganger
14 augustus Gezamenlijke dienst 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen
21 augustus Gezamenlijke dienst 10u00 Ds. N.J. Pronk
28 augustus Gezamenlijke dienst 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen
31 augustus Gezamenlijke vesper, voorafgaand aan de ondertekening van de akte van fusie 19u00 Ds. N.J. Pronk

Voor meer details, zie het tabblad vieringen.

 
Ondertekening akte van fusie Ondertekening akte van fusie

Op woensdag 31 augustus worden in de Richtershof de stukken ondertekend voor de formele fusie van de Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse en de Gereformeerde Kerk Haaksbergen. Daarna zal er één nieuwe gemeente zijn, de Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse waarin de fuserende gemeenten opgaan. De ondertekening vindt plaats in aanwezigheid van de notaris.
Het programma voor de 31ste augustus is, dat er eerst om 19uur een vesper (korte kerkdienst) wordt gevierd in de Protestantse Kerk. Vanaf 19u30 staan koffie en thee klaar in de Richtershof en volgt er een korte terugblik op het Samen-op-Weg proces in de afgelopen jaren. Omstreeks 20 uur krijgt de notaris het woord en daarna worden de handtekeningen gezet.
Alle gemeenteleden zijn welkom.

In de kerkdienst op 4 september, de eerste zondag na de fusie, wordt meer aandacht aan het samengaan besteed en worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Na afloop van deze kerkdienst zijn er in de Richtserhof een feestelijke receptie en een buffet. Ook hierbij zijn alle gemeenteleden uitgenodigd.

 
Rommelmarkt Protestantse Gemeente (i.o.) 2016 Rommelmarkt Protestantse Gemeente (i.o.) 2016

Voor de 42e keer: Rommelmarkt Protestantse kerk.
Noteert u even in uw agenda of activiteiten kalender: Zaterdag 27 augustus a.s. om 09.00 uur precies gaat bij de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heydenstraat de poort open naar de tuin van de Richtershof om de bezoekers daar te kunnen laten zoeken naar spullen van hun gading. Naast allerlei huishoudelijke artikelen, kleding, diverse apparatuur zijn er weer bloemen en kan men koffie met cake kopen en/of vers gebakken pannenkoeken al of niet met spek.

Prijzen en goede doelen.
Een deel van de netto opbrengst gaat naar de werkgroep Kerk in actie die vorig jaar in India een 2-jarig project is gestart tegen kinderarbeid die zich naar aanleiding van veel negatieve kritiek verplaatst heeft van grote fabrieken naar kleine achteraf-werkplaatsen. Veelal gaat het om zeer jonge kinderen die tegen een uur-vergoeding in Euro's van ca. €0,01 (slaven-)arbeid moeten verrichten. Met uw hulp willen wij daar wat tegen doen, een stand bemand door vrijwilligers van Kerk in Acie (v/h ZWO) is daartoe aanwezig!

Goede Gebruikte warenmarkt !
Reeds nu is ons al bekend het grote aanbod van aardewerk (vazen - kopjes & schotels etc.),  in goede staat verkerende schone en hele kleding, boeken, kinderspeelgoed, meubels en wit- en bruingoed. En dit is nog maar een greep uit het aanbod.

Alle vrijwilligers worden door de commissie leden benaderd om te helpen bij de opbouw en de verkoop op de 27e aug. aanstaande, en verheugen zich op weer een prachtige week vol samenhorigheid. Wij kijken uit naar uw bezoek en heten u alvast van harte welkom.

Met vriendelijke groet

De rommelmarkt Commissie.

Correspondentie adres: de Els 35 7482 BA Haaksbergen.
Telefoon: (053) 5722565 b.a.. 062.25.25.25.3
Telefax: 084-8778448
E-mail adres:

lees meer »
 
Cantorijleden en andere zangliefhebbers opgelet! Cantorijleden en andere zangliefhebbers opgelet!

Op 4 september wordt in de ochtenddienst de fusie van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk gevierd. Vanuit de voorgangers kwam het verzoek of dan ook een koor, als cantorij, wil meewerken.
De cantrix, Liga Vilmane, wil graag met ons oefenen op donderdag 1 september, 's avonds van 19:00 tot 20:00 uur in de Richtershof.
De gewone repetities van de cantorij beginnen weer op woensdag 21 september, zoals gewoonlijk van 19:00 uur tot 20:30uur.

 
Programma voor de startweek Programma voor de startweek

Wanneer en Waar Wat
Zondag 11 september
In de Protestantse kerk en Richtershof
- startdienst (aanvang 10 uur)
- Fusiequiz
- Groot ganzenbord (voor de kinderen)
Met koffie, taart, soep en brood
Dinsdag 13 september
In de Protestantse kerk
Zangavond, o.l.v. Liga Vilmane
(20:00-21:30. Inloop vanaf 19:30)
Woensdag 14 september
In het Gemeentecentrum Maranathakerk
Koffiedrinken, met iets extra's
(10:00-11:30uur)
Donderdag 15 september
In de Richtershof
Luisterliedjes, ook in het Twents; korte verhalen. Iedereen van harte welkom
Zanger entertainer Herman Riethorst, i.s.m. de bejaardensoos.
Aanvang 14:00uur, met hapje en drankje
Vrijdag 16 september
In de Maranathakerk
Twee partijen strijden om de eer en de prijs. Quiz avond voor jong en oud.
Vragen en tests. Oude en nieuwe muziek, showbizz, algemene ontwikkeling. Met hapje en drankje.(20:00 -  22:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur).
Zaterdag 17 september
In de Richtershof
Kerkblad maken.
Andere layout, illustraties, rubrieken? Kom meedenken, (digitaal) knippen en plakken. Maak een ander kerkblad.
(11:00-14:00 uur; met lunch)

 
Herfstreis naar Taizé Herfstreis naar Taizé


 
Vanuit de Protestantse Gemeenten in Losser, Borne en Haaksbergen zal dit jaar een herfstreis naar het Franse Taizé worden georganiseerd. De reis is bedoeld voor jongeren uit Twente, die tussen de 18 en 30 jaar zijn.
 
Wat is Taizé ?
Taizé is een klein dorpje op een heuvel in de Franse Bourgogne. In de Tweede Wereldoorlog is in dit dorp een oecumenische broedergemeenschap gesticht door Roger Schutz.

lees meer »
 
Top-2000 viering 30 december. Top-2000 viering 30 december.

Zangers/zangeressen gezocht voor de Top-2000 viering 30 december 2016.
Het oude jaar zingend uitluiden?
Sinds 2 jaar is er een top-2000 viering in de Bonifatiuskerk in de Veldmaat. Dit jaar weer in oecumenisch verband. Er worden populaire liedjes uit de top-2000 gezongen als 'Let it be', 'Zing, vecht, huil, bid....', 'Iedereen is van de wereld'. De viering wordt opgezet rond het thema: 'hoop en liefde'. Het Pablo-koor en het koor Spirit zetten hier hun schouders onder. Op 15 december is er een generale repetitie en 30 december is de uitvoering. Na de zomer beginnen de repetities.
Lijkt je dit wat? Wil je meezingen? Geef je dan op bij mij: of telnr. 053- 8523933.

Ds. Bob Wijnbergen

 
Pannenkoeken voor Rustenburg Pannenkoeken voor Rustenburg

Pannenkoeken voor Rustenburg
Op 24 juni zijn door de jeugd pannenkoeken gebakken in het gemeentecentrum van de Maranathakerk aan de Enschedesestraat. De opbrengst is voor ondersteuning van het hospice in Rustenburg, vlakbij Johannesburg in Zuid Afrika. Kijkt u hier voor een aantal sfeerfoto's.
Vanuit Haaksbergen zijn vaker acties voor dit hospice gevoerd. Kijk hier voor meer informatie.

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.