De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonderheden Aanvang Voorganger(s)
29 januari Dienst 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen
29 januari Jazzper
(avondgebed met jazzmuziek)
19u00 Ds. N.J. Pronk
5 februari Dienst 10u00 Ds. N.J. Pronk
12 februari Dienst 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Protesteren tegen opheffen SILA-regeling Protesteren tegen opheffen SILA-regeling

Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.
SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en via een slim systeem krijgen ook de kerkelijke gemeenten deze informatie waarbij de privacy van leden gegarandeerd blijft. Dit systeem helpt ook onze gemeente om de ledenadministratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een ouder gemeentelid verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan het kerkelijk bureau door te geven, krijgt de PKN-gemeente niet meer automatisch van de gemeente Haaksbergen te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact helaas verloren kunnen gaan.

lees meer »
 
Jazzper op zondag 29 januari Jazzper op zondag 29 januari

De maandelijkse vesper in de wintertijd in de Protestantse kerk te Haaksbergen is deze maand een 'jazzper' : een vesper (avondgebed) met jazzmuziek.
Andere muziek dan de meeste mensen gewend zijn tijdens een kerkdienst. Muziek met Afrika als oorsprong, van waaruit de slaven via de West-Indische eilanden doorgevoerd werden naar de Verenigde Staten. Daar ontwikkelde zich, vaak op de plantages, de verschillende stijlen die de jazz kenmerken, o.a. de blues, waarin verteld wordt over het leven van alledag, vaak met de nadruk op de negatieve gebeurtenissen. Zo niet in deze vesper.
 
Uli Wentzlaff-Eggebert, contrabas en
Christoph Mac-Carty, piano
 
spelen voorafgaande, na en tijdens de vesper en improviseren op de twee liederen die gezongen worden.  Ds. Nico Pronk is de voorganger.
 
De vesper begint om 19.00 uur.

 

lees meer »
 
Actie kerkbalans 2017 Actie kerkbalans 2017

Voor de eerste keer zullen we als gezamenlijke Protestantse kerk, de actie kerkbalans 2017 houden, deze keer met als thema “MIJN KERK VERBINDT”.
 
Voor velen verandert er niet zo veel, maar toch doet het ons als kerkrentmeesters goed dit toch zo belangrijke project nu samen te mogen organiseren. Immers, hoe belangrijk is het om “ ONZE KERK “, dus uw kerk en het werk wat daarbij komt kijken, in stand te houden. Mede door uw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt om onze gebouwen te onderhouden en alle kerkelijke activiteiten te organiseren, zoals het in stand houden van de eredienst, jeugdwerk, ouderensoos en nog vele andere zaken. ...

lees meer »
 
Franciscuscafé met Marinus van den Berg Franciscuscafé met Marinus van den Berg

Op dinsdag 14 februari is Marinus van den Berg onze gast in het Franciscus-café.

Het Francisuscafé is onderdeel van het gezamenlijke vormingswerk van de Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke parochie. In een gezellige café-achtige ambiance nodigen we interessante gasten uit voor gesprekken op het raakvlak van maatschappij, cultuur en spiritualiteit.

....
 
Rode draad in het  werk van Marinus van den Berg: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood. Na een korte inleiding gaat Marinus van den Berg met ons in gesprek over leven, lijden en sterven.

lees meer »
 
Kerkennacht 2017 Kerkennacht 2017

Kerkennacht valt dit jaar op 23 juni, doorlopend tot 24 juni.
Het thema is "Meer dan een dak". Nadere informatie volgt.

 
Lutherreis gaat door Lutherreis gaat door

Deze reis, die is gepland van 22 tot en met 28 mei dit jaar gaat definitief door. Mochten er mensen zijn die nog belangstelling hebben, dan verzoeken wij hen zich zo snel mogelijk bij mij (852 39 33 of aan te melden. Voor de mensen die deelnemen aan deze reis wordt nog een nadere kennismakingsavond gepland.
 
Ds. Bob Wijnbergen

 
Informatieavond Natuurbegraven in Haaksbergen Informatieavond Natuurbegraven in Haaksbergen

In ons land krijgen steeds meer mensen behoefte aan een eigentijdse en duurzame vorm van begraven.
Daarom houden wij als Bestuur van de Stichting Hervormde Begraafplaats Haaksbergen
op 2 februari a.s. om 20.00 uur in de Richtershof  een informatieavond.
Graag nodigen wij u uit om deze avond bij te wonen. U wordt dan geïnformeerd over  de mogelijkheid tot natuurbegraven op de begraafplaats aan de Buurserstraat.
Ook asbusbijzetting en de traditionele vorm van begraven  met de daarbij behorende kosten zullen worden besproken.
Er zal ruimschoots de gelegenheid zijn om in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden.
We willen de avond rond 21.30 uur afsluiten.
 
Namens het bestuur , Karel van der Lecq (voorzitter)
Informatieavond Natuurbegraven in Haaksbergen

 

lees meer »
 
Periodieke giften Periodieke giften

In januari vindt zoals gebruikelijk weer de Actie Kerkbalans plaats.
We willen met dit artikel wijzen op de mogelijkheden via een overeenkomst met de Belastingdienst, zodat de gift volledig aftrekbaar is. U moet de verplichting minimaal 5 jaar aangaan. Wanneer u het fiscale voordeel toevoegt aan de kerkelijke bijdrage, dan schenkt u meer voor hetzelfde geld. Zie onderstaand voorbeeld:
 

  Scheking met
periodieke akte
Schenking zonder
periodieke akte
Gezinsinkomen €30.000 €30.000
Belastingtarief 42% 42%
Uw kerkbijdrage €300 €517
Gift aftrekbaar nee (1% drempel- inkomen) ja
Belastingvoordeel €0 €217
Uw netto kosten €300 €300

lees meer »
 
Verbouwing De Kleinsman (2) Verbouwing De Kleinsman (2)

In de Haaksbergse koerier verscheen recent een artikel over het toekomstig gebruik als hospice van de erve De Kleinsman. Als u op deze link klikt, kunt u het lezen.

 
Historie van de protestantse kerken te Haaksbergen Historie van de protestantse kerken te Haaksbergen

Deze website kent een aantal artikelen over de historie en ontwikkeling van zowel de voormalige hervormde als de voormalige gereformeerde kerk te Haaksbergen. De startpagina voor deze artikelen is hier. Over de gereformeerde kerk werd onlangs een artikel geschreven op de landelijke website GereformeerdeKerken.info onder de titel "Van het ‘kerkje van Ten Hoopen’ tot de ‘Maranathakerk’." U kunt het hier vinden.

 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

Nieuw: spelletjesmiddag!
 
Vanaf dinsdag 29 november 2016 is er maandelijks de mogelijkheid om elkaar in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk te ontmoeten. Deze middagen staan in het teken van spelletjes.
 
Wie zin heeft kan bijvoorbeeld kaarten, sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, monopoly of een ander spel spelen. Neem een spel van uw voorkeur mee. Ook al heeft u zelf geen spel, u bent toch van harte welkom. Er zullen altijd wel spelen zijn, waar meerdere mensen aan kunnen deelnemen. De sjoelbak is altijd aanwezig!
 
Natuurlijk wordt u koffie en thee aangeboden.
 
*  *  *  *  *
 
Tijdstip : van 14.00 – 16.00 uur
Waar? :  Gemeentecentrum Maranathakerk
Wanneer? : elke laatste dinsdag van de maand; start 29 november 2016
(alleen 27 december a.s. komt te vervallen)
Voor wie? :  voor iedereen, die van spelletjes houdt
Inlichtingen?: Wilma de Ruiter, tel. 572 80 76
 
 
De diaconie

 

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin Slomp, tel.nr. 5721216.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
Verbouwing De Kleinsman Verbouwing De Kleinsman

Eindelijk is het zover! Na twee jaar voorbereiden is de verbouw van de Kleinsman aan de Aaftinksweg 17 gestart.
De omgevingsvergunning is verleend, de aannnemingsovereenkomst met bouwbedrijf Scharenberg is getekend.
En Buurtzorg heeft de huurovereeenkomst voor het Buurtzorghuis getekend!
 
Als alles volgens planning verloopt, dan zal eind mei 2017 het pand worden opgeleverd.
 
We houden u op de hoogte van de voortgang!
 
Beheerscommissie Diaconie
Anneke Koekkoek-Langenhof

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.