De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonderheden; locatie Aanvang Voorganger(s)
2 oktober Dienst in samenwerking met de basisschool "Op den Akker" 10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga  
9 oktober Dienst 10u00 Ds. N.J. Pronk
16 oktober Dienst; bevestiging ambtsdrager 10u00 Ds. B.A.B. Wijnbergen

Voor meer details, zie het tabblad vieringen.

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin Slomp, tel.nr. 5721216.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
Kleding- en huisraadinzameling voor Dorcas Kleding- en huisraadinzameling voor Dorcas

Op donderdag 13 oktober a.s. zal, van 18.00 – 19.30 uur, een kleding- en huisraadinzameling gehouden worden in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk, Enschedesestraat 14, voor de Stichting Dorcas.
Niet alleen schone en draagbare kleding (schoon is echt gewenst), maar ook schoenen, linnengoed, handdoeken, huisraad (zoals potten/pannen, serviesgoed, bestek, glazen etc.) kunnen ingeleverd worden. Ook speelgoed is bijzonder welkom. Er wordt verzocht om alles goed te verpakken in verband met het vervoer: kleding etc. in plastic zakken en huisraad bij voorkeur in dozen (beter stapelbaar).
 
De Stichting Dorcas stelt zich ten doel te zorgen voor armen en verdrukten, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
 
Voor inlichtingen: Gertjan Somsen en Ingrid Meijer-Somsen 053-572 90 77.

 

 
Oogstdankdienst Oogstdankdienst

Sinds jaar en dag bestaat binnen de Hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse een traditie dat de 80-jarigen en ouder op de zondag na de Oogstdankdag fruit of bloemen krijgen aangeboden vanuit de gemeente. Een traditie die we als Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse ook dit jaar weer graag voortzetten.
De groep 80-jarigen en ouder is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dit in tegenstelling tot de kerkgang. Een gevolg hiervan is dat na de Oogstdankdienst veel bloemen en fruit weggebracht moesten worden door weinigen. Om te voorkomen dat dit een onoverkomelijk probleem gaat worden, is vorig jaar besloten de leeftijdsgrens van 80 jaar naar 81 jaar en ouder te verhogen. Dit jaar zal die leeftijdsgrens naar 82 jaar en ouder verhoogd worden. Ook zullen net als vorig jaar op de zaterdag voor de Oogstdankdienst enkele gaven bezorgd worden door de organisatie van de Oogstdankdienst.
Dit jaar wordt de Oogstdankdienst voor de Protestante gemeente Haaksbergen-Buurse gehouden op zondag 6 november a.s. in de PKN kerk aan de Jhr. Von Heijdenstraat 8. De gaven voor deze dienst kunt u brengen op zaterdag 5 november. U kunt hiervoor terecht:
- tussen 9.30 en 12.00 uur in de Richtershof te Haaksbergen.
- tussen 9.30 en 11.00 uur in gebouw Irene, Alsteedseweg 18 (gaven van de Buursenaren).. De gaven van Buurse worden na 11.00 uur naar Haaksbergen gebracht en samengevoegd met de gaven aldaar.

Deze gaven moeten op zondag weggebracht worden en wij hopen dat veel mensen hiertoe bereid zullen zijn. Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk.

Namens de diaconie, Marjantine Eindhoven en Manna Slotman

 

 
Het Honhoforgel als bioscooporgel Het Honhoforgel als bioscooporgel

De orgel/ concertcommissie heeft als doel het prachtige Honhoforgel in al zijn veelkleurigheid te laten horen. Op 6 november a.s. zal Gijs van Schoonhoven het orgel in een bijzondere rol presenteren, namelijk als bioscooporgel!

In de tijd van de stomme films was het gebruikelijk dat in de bioscoop een orgel bespeeld werd. De muziek begeleidde de beelden.
Wanneer op zondag 6 november de film “Steamboat Bill”van Buster Keaton wordt gedraaid, zal Gijs van Schoonhoven op het Honhoforgel daarbij improviseren. Hij doet dat niet voor het eerst. Veel mensen in Twente hebben al op deze manier met het vakmanschap van Gijs van Schoonhoven kennis gemaakt.
Steamboat Bill schetst de strijd tussen een arme en een rijke directeur van een rederij. Hun kinderen worden op elkaar verliefd en dat leidt tot uiterst komische toestanden. Bill jr, zoon van de arme reder en gespeeld door Buster Keaton, ontwikkelt zich in de film van onhandige kluns tot een moedige en inventieve held.

Gijs van Schoonhoven is stadsorganist en als kerkmusicus verbonden aan St. Mariä Himmelfahrt te Ahaus. Tot 2014 was hij docent orgel, kerkmuziek en improvisatie aan het Artez-Conservatorium te Enschede. Hij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van geluidsloze films uit het begin van de vorige eeuw. Deze begeleidingen worden geïmproviseerd. Dit jaar speelt en speelde hij begeleidingen in Utrecht Nijmegen Enschede Groningen Vlieland Frauenpriesnitz en nu dus ook in Haaksbergen.

Het concert begint om 15.30 uur. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar in De Richtershof.
Toegangsprijs € 10,--. Tot 16 jaar en studenten € 5,--

Namens de orgel/ concertcommissie, Jeanne Dane

 

 
Verbouwing De Kleinsman Verbouwing De Kleinsman

Eindelijk is het zover! Na twee jaar voorbereiden is de verbouw van de Kleinsman aan de Aaftinksweg 17 gestart.
De omgevings- vergunning is verleend, de aannnemings-overeenkomst met bouwbedrijf Scharenberg is getekend.
En Buurtzorg heeft de huurovereeenkomst voor het Buurtzorghuis getekend!
 
Als alles volgens planning verloopt, dan zal eind mei 2017 het pand worden opgeleverd.
 
We houden u op de hoogte van de voortgang!
 
Beheerscommissie Diaconie
Anneke Koekkoek-Langenhof

 

 
Startweekend St. Franciscusparochie Startweekend St. Franciscusparochie

Uitnodiging
Zaterdag en zondag 1 en 2 oktober vieren we Startweekend in onze Franciscusparochie. We hopen jong en oud in onze Pancratiuskerk te mogen begroeten om samen een goede en vrolijke start te maken met het nieuwe seizoen. Het programma is als volgt:
 Zaterdag 1 oktober:
19.00 uur: Thomasviering met het koor Inspiration. Speciale gasten zijn de kinderen die dit jaar  meedoen met het project ‘In vuur en vlam’ (vormselvoorbereiding). Thema: go(e)d voor elkaar zijn
Zondag 2 oktober:

lees meer »
 
Herfstreis naar Taizé Herfstreis naar Taizé


 
Vanuit de Protestantse Gemeenten in Losser, Borne en Haaksbergen zal dit jaar een herfstreis naar het Franse Taizé worden georganiseerd. De reis is bedoeld voor jongeren uit Twente, die tussen de 18 en 30 jaar zijn.
 
Wat is Taizé ?
Taizé is een klein dorpje op een heuvel in de Franse Bourgogne. In de Tweede Wereldoorlog is in dit dorp een oecumenische broedergemeenschap gesticht door Roger Schutz.

lees meer »
 
Vooraankondiging kerstmiddag Vooraankondiging kerstmiddag

De diaconie nodigt de gemeenteleden van 65 jaar en ouder van harte uit voor de jaarlijkse kerstmiddag op woensdag 14 december a.s. van 14.00 – 17.00 uur in de Richtershof
 
In een gezellige omgeving, onder het genot van een hapje en een drankje, hopen wij u te mogen begroeten.
Deze middag zal Wim Oltwater van de Historische Kring Haaksbergen, iets vertellen over het ontstaan van het Lankheet, de relatie van Haaksbergen met de familie Van Heek en over de bezittingen van deze familie.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel gasten wij mogen rekenen, kunt u zich voor deze middag opgeven – vóór 8 december a.s. - bij
 Albert Baas,  tel. 053 – 572 11 29
of
Wilma de Ruiter, tel. 053 – 572 80 76
 
Voor eventueel vervoer kan worden gezorgd, zodat u deze middag niet hoeft te missen. Neem dan even contact op met Albert Baas of Wilma de Ruiter.
 
De diaconie


 

 
Top-2000 viering 30 december. Top-2000 viering 30 december.

Zangers/zangeressen gezocht voor de Top-2000 viering 30 december 2016.
Het oude jaar zingend uitluiden?
Sinds 2 jaar is er een top-2000 viering in de Bonifatiuskerk in de Veldmaat. Dit jaar weer in oecumenisch verband. Er worden populaire liedjes uit de top-2000 gezongen als 'Let it be', 'Zing, vecht, huil, bid....', 'Iedereen is van de wereld'. De viering wordt opgezet rond het thema: 'hoop en liefde'. Het Pablo-koor en het koor Spirit zetten hier hun schouders onder. Op 15 december is er een generale repetitie en 30 december is de uitvoering. Na de zomer beginnen de repetities.
Lijkt je dit wat? Wil je meezingen? Geef je dan op bij mij: of telnr. 053- 8523933.

Ds. Bob Wijnbergen

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.