De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
28 maart Oecumenische vesper;
Maranathakerk
19u30  
2 april Dienst 10u00 Ds. N.J. Pronk
4 april Oecumenische vesper;
Maranathakerk
19u30  
9 april Palmzondag. Aanvang
in de Richtershof. Vervolg in de kerk.
10u00 Ds. N.J. Pronk
9 april Jeugdkerk in Ariënshuis 10u00  

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Symbolische bloemschikking Symbolische bloemschikking

In de 40-dagen periode van dit jaar 2017 staat er in elke zondagse eredienst wederom een symbolische bloemschikking in de kerk. Het centrale thema is “Sta in je kracht”
Hieronder een overzicht van de schikkingen tot nu toe.

Zondag 5 maart:
Sta in je kracht.
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die hem getoond worden.
Sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde.
Sta in die kracht.
   

lees meer »
 
Eenmalig: kaarsen maken Eenmalig: kaarsen maken

Op donderdag 6 april, voorafgaand aan de Stille Week, wordt een creatieve middag gehouden, waarop we samen paaskaarsen (voor thuis) maken.
Na een korte inleiding over de herkomst en het gebruik van de paaskaars gaan we aan de slag.
Leiding: Jeannette van Embden en Ds. Nico Pronk.
Plaats: Gemeentecentrum Maranathakerk.
Tijd: 15-17 uur
Kosten: €5 (voor materialen).
Graag opgeven tot uiterlijk donderdag 30 maart bij Ds. Pronk, tel 5721513 of .

 
Passieconcert, 9 april Passieconcert, 9 april

Concert op de Palmzondag door het Vocaal Ensemble La Colombe o.l.v. lassen Raykov en een Instrumentaal ensemble o.l.v Lïga Vilmane- Fioreze. Kort geleden heb ik hier dit concert al aangekondigd. Nu krijgt u iets meer informatie over het concert en de uitvoerenden.

Membra Jesu nostri

De gewijde vocale muziek van Buxtehude is bewaard gebleven dankzij het feit dat die naar zijn vriend Gustav Düben - de kapelmeester van de Zweedse koning - werd gestuurd en door hem werd gekopieerd. Het bekendste vocale werk van Buxtehude is ongetwijfeld het aan Düben opgedragen Membra Jesu nostri uit 1680. Het is mogelijk dat Düben het werk heeft besteld want het is bekend dat hij aan muziek op Latijnse Bijbelteksten de voorkeur gaf (terwijl Buxtehude bij voorkeur teksten ontleende aan de Bijbelvertaling van Luther).....


 

lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt

Gerommel bij de Rommelmarkt
Het goede nieuws is dat zaterdag 26 augustus 2017 onze rommelmarkt kan door gaan. Er is beperkte ruimte gevonden, die kan dienen als opslag. Echter meubels en kasten kunnen daar niet opgeslagen worden. Tot zover het goede nieuws.
U hebt vast al in de lokale kranten gelezen over het opslagprobleem bij de rommelmarkt van onze kerk. Jarenlang was de gemeente Haaksbergen een ruimhartige opslagruimte-verstrekker. Nu, gelet op het vastgoed beleid, heeft de gemeente de gebruikersovereenkomst geheel volgens afspraak beëindigd en is zij ook geen partner meer die de commissie kan helpen aan vervangend verblijf. De rommelmarkt, opgericht in 1970 door Ds. Van Deursen, is voor een grote groep vrijwilligers een uitdaging met verzamelen van in goede staat verkerend herbruikbare spullen en het opbouwen van kramen en tenten in de week voor de laatste zaterdag in augustus. ...

lees meer »
 
Sobere maaltijd Sobere maaltijd

Sobere Maaltijd in de vastentijd op woensdag 12 april van 18.00-19.00u in de Richtershof Von Heydenstraat 8 in Haaksbergen

Om stil te staan bij de honger in de wereld en verspilling van veel voedsel organiseren verschillende kerken ook dit jaar weer een Sobere Maaltijd. De maaltijd wordt gehouden op 12 april in De Richtershof, Von Heydenstraat 8 in Haaksbergen. De maaltijd is van 18.00 – 19.00 uur. De organisatoren van verschillende kerken willen samen een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zonder vlees of vis, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. De afgelopen jaren waren er steeds zo’n 50 à 60 aanwezigen.
Als u wilt kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor het vastenactie project 2017, steun aan arme jongeren in El Salvador om hun levensomstandigheden te verbeteren. De organisatoren vragen u om zelf bord en bestek mee te nemen en één van hen te bellen als u komt. Opgeven vóór woensdag 12 april 2017
Rina van der Hulst 053-5723440 Wilma de Ruiter 053-5728076

 
Tafel van verbondenheid Tafel van verbondenheid

Donderdag 13 april is er weer de Tafel van Verbondenheid, gezamenlijke broodmaaltijd op Witte Donderdag. Die gehouden wordt in de Gemeenschapsruimte van de Bonifatius en Gezellenkerk. We gaan dit vieren met samen zingen en bidden, en we beginnen om 18.00 uur.
Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij Leonie Rutte, E-mail: tel:0620037083 of bij Bernardie Broekhuis E-mail:

 
Kerkennacht 2017 Kerkennacht 2017

Op vrijdag 23 juni a.s. wordt in Haaksbergen voor de derde keer de tweejaarlijkse kerkennacht gehouden. De kerkennacht is een oecumenisch evenement. In Nederland maar ook in diverse andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen hun deuren. Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers mee genieten van waar zij goed in zijn. Thema dit jaar is: "meer dan een dak".
De voorbereidingen zijn in volle gang en een paar elementen van het programma zijn al te melden:

 

lees meer »
 
Kleding- en huisraadinzameling Kleding- en huisraadinzameling

Op donderdag 20 april a.s. zal, van 18.00 — 19.30 uur, een kleding- en huisraadinzameling gehouden worden in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk, voor de Stichting Dorcas. Niet alleen schone en draagbare kleding (schoon is echt gewenst), maar ook schoenen, linnengoed, handdoeken, huisraad (zoals potten/pannen, serviesgoed, bestek, glazen etc.) kunnen ingeleverd worden. Ook speelgoed is bijzonder welkom. Er wordt verzocht om alles goed te verpakken in verband met het vervoer: kleding etc. in plastic zakken en huisraad bij voorkeur in dozen (beter stapelbaar). De Stichting Dorcas stelt zich ten doel te zorgen voor armen en verdrukten, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
Voor inlichtingen: Wilma de Ruiter; tel. 053 — 572 80 76

 
Bijzondere dienst zondag 30 april Bijzondere dienst zondag 30 april

Op deze zondag komen er uit het orgel hele andere klanken dan u gewend bent. Het wordt namelijk een dienst met muziek uit de film Star Wars, Sterrenoorlog. Het zijn eigenlijk meerdere films die zich afspelen in de verre toekomt in een afgelegen sterrenstelsel. Het gaat over de strijd tussen goed en kwaad. Hoofdrol spelers zijn Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi en Darth Vader. Meeste bekende uitdrukking uit de films is toch wel 'May the force be with you' (Moge de kracht met je zijn). Het belooft iets bijzonders te worden. Van harte welkom! Ds. Bob Wijnbergen.

 
Kerkennacht: muziekconcours Kerkennacht: muziekconcours

Vooraankondiging
 
Vrijdag 23 juni
 
Concours voor jonge musici uit Haaksbergen – Buurse – St.Isidorushoeve.

 
 
Op vrijdag 23 juni a.s. wordt de 3e Haaksbergse Kerkennacht gehouden. Onderdeel van deze manifestatie zal zijn een concours voor jonge musici uit Haaksbergen en omgeving.
 
Iedereen – kerkelijk of niet - die zingt, speelt of op andere manier muziek maakt, ongeacht muziekstijl,  wordt uitgenodigd mee te doen met dit concours.
Een jury van deskundigen zal bepalen wie de drie prijswinnaars zullen worden.

lees meer »
 
Actie kerkbalans 2017 Actie kerkbalans 2017

Voor de eerste keer zullen we als gezamenlijke Protestantse kerk, de actie kerkbalans 2017 houden, deze keer met als thema “MIJN KERK VERBINDT”.
 
Voor velen verandert er niet zo veel, maar toch doet het ons als kerkrentmeesters goed dit toch zo belangrijke project nu samen te mogen organiseren. Immers, hoe belangrijk is het om “ ONZE KERK “, dus uw kerk en het werk wat daarbij komt kijken, in stand te houden. Mede door uw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt om onze gebouwen te onderhouden en alle kerkelijke activiteiten te organiseren, zoals het in stand houden van de eredienst, jeugdwerk, ouderensoos en nog vele andere zaken. ...

lees meer »
 
Voorbereidingsavond Lutherreis Voorbereidingsavond Lutherreis

Op vrijdag 21 april, 20u in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55, zal er een voorbereidingsavond zijn voor de deelnemers aan de Lutherreis. Centraal staat de kennismaking met elkaar. Het programma wordt doorgenomen. Want naast de aandacht die er voor Luther zal zijn, bezoeken we ook de Deutscher Evangelischen Kirchentag, die zowel in Berlijn als in Wittenberg zal plaatsvinden.  Mochten er mensen zijn die nog belangstelling hebben, dan verzoeken wij hen zich zo snel mogelijk bij mij (852 39 33 of ) aan te melden.
 
Ds. Bob Wijnbergen

 
Periodieke giften Periodieke giften

In januari vindt zoals gebruikelijk weer de Actie Kerkbalans plaats.
We willen met dit artikel wijzen op de mogelijkheden via een overeenkomst met de Belastingdienst, zodat de gift volledig aftrekbaar is. U moet de verplichting minimaal 5 jaar aangaan. Wanneer u het fiscale voordeel toevoegt aan de kerkelijke bijdrage, dan schenkt u meer voor hetzelfde geld. Zie onderstaand voorbeeld:
 

  Scheking met
periodieke akte
Schenking zonder
periodieke akte
Gezinsinkomen €30.000 €30.000
Belastingtarief 42% 42%
Uw kerkbijdrage €300 €517
Gift aftrekbaar nee (1% drempel- inkomen) ja
Belastingvoordeel €0 €217
Uw netto kosten €300 €300

lees meer »
 
Verbouwing De Kleinsman (2) Verbouwing De Kleinsman (2)

In de Haaksbergse koerier verscheen recent een artikel over het toekomstig gebruik als hospice van de erve De Kleinsman. Als u op deze link klikt, kunt u het lezen.

 
Spelletjesmiddag Spelletjesmiddag

Nieuw: spelletjesmiddag!
 
Vanaf dinsdag 29 november 2016 is er maandelijks de mogelijkheid om elkaar in het Gemeentecentrum van de Maranathakerk te ontmoeten. Deze middagen staan in het teken van spelletjes.
 
Wie zin heeft kan bijvoorbeeld kaarten, sjoelen, rummikuppen, scrabbelen, monopoly of een ander spel spelen. Neem een spel van uw voorkeur mee. Ook al heeft u zelf geen spel, u bent toch van harte welkom. Er zullen altijd wel spelen zijn, waar meerdere mensen aan kunnen deelnemen. De sjoelbak is altijd aanwezig!
 
Natuurlijk wordt u koffie en thee aangeboden.
 
*  *  *  *  *
 
Tijdstip : van 14.00 – 16.00 uur
Waar? :  Gemeentecentrum Maranathakerk
Wanneer? : elke laatste dinsdag van de maand; start 29 november 2016
(alleen 27 december a.s. komt te vervallen)
Voor wie? :  voor iedereen, die van spelletjes houdt
Inlichtingen?: Wilma de Ruiter, tel. 572 80 76
 
 
De diaconie

 

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.