De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
20maart Vesper om 19u30 in de Maranathakerk
25 maart Palmzondag 10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga
27 maart Vesper om 19u30 in de Maranathakerk

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Paaskaars 2018 Paaskaars 2018

Er is een plan om dit jaar de Paaskaars zelf te maken, een leuk idee waar Jeanette ven Embden en Gonda Elzenga zich voor willen inspannen. Jeanette wil het creatieve gedeelte aansturen en Gonda de uitleg en betekenis van de Paaskaars ter aanvulling.
We zoeken daarom enthousiastelingen die het leuk vinden om dit project met elkaar uit te voeren, we denken aan de wat oudere jeugd en personen die dit idee aanspreekt.
We willen starten aan het begin van de 40 dagen tijd, dus na 14 februari, met een aantal sessies, zodat de kaars klaar is op de zaterdag voor Pasen als hij in de nachtdienst wordt binnen gebracht.
Ook voor de catechisanten en kindernevendienst (ook daar willen we de kaars voor maken) is dit misschien een leuk idee om mee te helpen.
 
Spreekt dit jullie aan, neem dan contact op met Jeanette 06-25403373 of mail naar
 
We hopen op enthousiaste reacties.

 
Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen

40-dagentijd en Pasen 2018

De schikkingen in de 40-dagentijd laten de doortocht door de woestijn zien. Zand en stenen symboliseren de woestijn waarbij we iedere zondag een ander detail op die tocht tegenkomen. Het pad van jute op een paarse ondergrond is het symbool voor de moeilijke weg door de woestijn naar het land van belofte. De kaars laat zien dat we op weg zijn naar dat beloofde land /Pasen....

lees meer »
 
Joods leerhuis Joods leerhuis

van de synagoge van Haaksbergen.
Na een bijzonder najaarsprogramma over koning David en de Kristalnachtherdenking met de voorstelling van Thea van Rijsewijk kan ik u nu de plannen voor het voorjaar van 2018 meedelen. Dit keer hebben we een emeritus predikant met een zeer grote kennis van het Jodendom, Henk Huyser, bereid gevonden twee avonden te presenteren. Tevens zullen we op de avond van de zeventigste Israëlische Onafhankelijkheidsdag een bijzondere feestavond met een avonddienst en een muzikaal programma houden, waarvoor de deelnemers van het Leerhuis zoals altijd meer dan uitgenodigd zijn.
Graag hopen we u die avonden weer bij ons te kunnen begroeten.
Zie hier voor (veel) meer details over het programma.

D. Daniëls

 
Sobere maaltijd Sobere maaltijd

in de komende Veertigdagentijd 2018
 
Welkom op woensdag 28 maart a.s. van 18.00-19.00 uur
in de Richtershof, Von Heydenstraat 8 in Haaksbergen
 
In de Veertigdagentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.
Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen , shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden.
...

lees meer »
 
Honhoforgelconcert Honhoforgelconcert

Het is inmiddels een traditie geworden. Op Palmzondag, 25 maart, wordt in de Protestantse kerk een Passieconcert georganiseerd. Dit jaar zal het Stabat Mater van Alessandro Scarlatti. Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuwse gedichten gericht op Maria, de moeder van Christus, in haar verdriet om haar gekruisigde zoon. Veel componisten hebben deze Latijnse tekst op muziek gezet. De eerste twee woorden van het gedicht vormen de titel van het stuk.
 
Het Stabat Mater van A. Scarlatti (1660 – 1725) is oorspronkelijk geschreven voor een strijkers ensemble, maar is bewerkt voor orgel.
....

lees meer »
 
Bezinningsweek Iona Bezinningsweek Iona

Bezinningsweek Iona 27 april – 5 mei 2018

Op deze plek las u de aankondiging om dit jaar naar Iona te gaan. Echter, dit jaar is men, zo bleek later, niet in staat gasten te ontvangen, omdat het complex een uitgebreide renovatie moet ondergaan. Daar kwam ik achter na het bezoeken van de website van de Iona community en telefonisch contact. Dat is erg jammer, maar het is niet anders. Het plan om Iona te bezoeken is daarmee niet van de baan, maar plannen we voor 2019.

lees meer »
 
Paasontbijt Paasontbijt

1e Paasdag wordt iedereen uitgenodigd voor een Paasontbijt vooraf aan de kerkdienst. Deze wordt gehouden in de Richtershof. Iedereen is van harte welkom.
We willen graag om 9.00 uur beginnen zodat we op tijd klaar zijn voor de kerkdienst.
Dit ontbijt wordt u aangeboden door de kerk. De werkgroep Kerk in Actie zal het Paasontbijt het verzorgen.
 
Wel willen we graag weten hoeveel mensen er komen, dus opgave is noodzakelijk. U kunt zich opgeven bij Machteld Schukkink (T: 5725224) en Albert Baas (T: 5721129). Verder zullen er inschrijfformulieren komen te hangen waar u zich ook kunt opgeven.
 
Carolien van Harten.

 
Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen

De stand van zaken rond het emeritaat van Ds.N.J. Pronk en wat daar het vervolg op is, vindt u in alle beschikbare details op deze webpagina beschreven.

 
Begroting 2018 Begroting 2018

Begroting Kerkrentmeesters
De begroting van het College van Kerkrentmeesters voor het jaar 2018 kunt u lezen door op deze link te klikken.

 
Herfstuitje Jeugd Herfstuitje Jeugd

Dinsdag 24 oktober hadden wij, de 11+jongeren van de kerk, ons jaarlijkse uitje. Wij zijn met zijn allen naar Amsterdam afgereisd. Hier stonden de gidsen, Menno en Ellen, van de organisatie ‘Tot heil des Volks’ op ons te wachten. Tot heil des Volks is een christelijke organisatie die evangeliseert en voor hun medemensen zorgt. Deze organisatie biedt onderdak en voedsel aan daklozen en een luisterend oor aan prostituees die gedwongen in de prostitutie beland zijn. Onze gids heeft ons door hartje Amsterdam rondgeleid en hier de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten van Amsterdam laten zien.
....

lees meer »
 
Foto's van reis naar Bad Düben Foto's van reis naar Bad Düben

De reis vond plaats van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober 2017 per touringcar.
 
Het was een bijzondere reis
Waarom ? Dit jaar, 2017, is het Lutherjaar. Het is namelijk 500 jaar geleden, dat Luther zijn 90 stellingen ophing aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Daarmee ontketende hij een revolutie in de katholieke kerk, die uitliep op een afscheiding van de katholieke kerk en de vorming van Lutherse kerk. 

lees meer »
 
Jeugdwerk Jeugdwerk

Hé jongens en meiden van de basisschool,

Vrijdag 15 september 2017 starten we met: "De Rainbow Kids Club". De Rainbow Kids Club is van alle kerken in Haaksbergen. Één keer in de maand is er op vrijdag een activiteit in het Gemeentecentrum bij de Maranatha kerk in Haaksbergen (Enschedesestraat 16).
De activiteiten zijn verschillend. Zo kunnen we gaan knutselen, spelletjes spelen, film kijken, uitstapjes maken, speurtochten organiseren en nog vele andere activiteiten. Ook staan we soms stil bij de feesten uit het kerkelijk jaar. We beginnen de activiteit om 16.30 uur en we sluiten af om 19.00 uur. Wij zorgen er altijd voor datje wat lekker warms te eten krijgt. Hieronder vind je de data voor het komende seizoen:

lees meer »
 
Gevraagd: koster Wiedenbroek Gevraagd: koster Wiedenbroek

Gevraagd: koster voor de Wiedenbroek-diensten.
Onze trouwe koster Yesa Bozoghlan gaat een opleiding volgen waardoor hij niet meer volledig beschikbaar is voor het kosteren bij de diensten in het Wiedenbroek. Wij zijn op zoek naar iemand die dat wil doen. De diensten vinden plaats op vrijdagmiddag in de oneven weken om 15.00 uur. Van de koster verwachten wij dat zij/ hij beschikbaar is van 14.15 — 16.15. Het gaat om het klaarmaken van de kapel voor de kerkdienst, een aantal eenvoudige werkzaamheden in een aangename, informele sfeer met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Je wordt vrijwilliger bij Livio en bent dus verzekerd. lnlichtingen bij: ds. Jan Bouwmeester, (0651905837 of 0900-9200, of

 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.